ASISTENTA INCEPERE AFACERE

RESURSE UMANE SI SALARIZARE

EVIDENTA CONTABILA

ANALIZA PERFORMANTELOR ECONOMICE

ASISTENTA CONTROL FISCAL

ACTE LA REGISTRUL COMERTULUI

ASISTENTA INCEPERE AFACERE

1. Stabilirea vectorului fiscal cat mai potrivit pentru a optimiza cuantumul taxelor si impozitelor la bugetul de stat de plata

2. Schitarea planului de afaceri cu identificarea nisei de piata, publicului tinta, analiza SWOT ( puncte tari – S, puncte slabe – W, oportunitati – O, si amenintari- T)

3. Consilierea clientului in ceea ce priveste luarea unei hotarari referitoare la optarea intre a fi platitor sau neplatitor de TVA cu informarea clientului cu privire la criteriile eliminatorii pe baza carora sa iau decizii de aprobare/respingere a solicitarilor de inregistrarea in scopuri de TVA de catre ANAF

4. Consilierea clientului in adoptarea managementului cash-ului

5. Punerea la dispozitia clientului a Ghidului de incepere a activitatii cu informatii sistematizate privind demersurile ulterioare infiintarii unei societati comerciale si obligatiile acestuia cu termenele legale

RESURSE UMANE SI SALARIZARE

1. Intocmire state de salarii cu calcul salarii, indemnizatii concedii de odihna, indemnizatii concedii medicale, conform pontaj si trimiterea   fluturasilor de salarii

2. Intocmire si depunere de declaratii fiscale D 112, D 205 folosind semnatura electronica pusa la dispozitia clientului gratuit.

3. Intocmire si inregistrare in REVISAL a contractelor de munca, actelor aditionale, deciziilor de suspendare, de incetare, de detasare si a altor acte specifice

4. Intocmire fisa postului

5. Intocmire Regulament Intern, Contract colectiv de munca pentru societatile cu mai mult de 20 salariati

6. Eliberare adeverinte de orice fel

7. Gestionare dosare de personal

EVIDENTA CONTABILA

1. Consiliere in intocmirea documentelor contabile primare cu posibilitatea optarii intocmirii acestora de catre noi

2. Inregistrarea documentelor primare pe articole contabile folosind softul de contabilitate acreditat

3. Intocmirea balantei de verificare lunare

4. Intocmirea jurnalelor de TVA, incluzand operatiuni intracomunitare, taxare inversa, operatiuni scutite de TVA cu sau fara drept de deducere, registrului jurnal, registrului inventar, cartea mare

5. Intocmirea/depunerea declaratiilor fiscale lunare, trimestriale, anuale ( 010, 200, 101, 100, 300, 390, 394, 392, 205 )

6. Intocmirea/certificarea/depunerea bilantului contabil

7. Refacerea evidentei contabile si depunerea de declaratii rectificative sau dosare de corectii de declaratii, dupa caz

8. Intocmirea de rapoarte tip solicitate suplimentar de conducerea societatii, pe formatul agreat de client

9. Intocmirea rapoartelor si formularelor solicitate de Institutul National de Statistica, Intrastat

10. Mentinerea relatiei cu Administratia Financiara pentru obtinere de Certificate de atestare fiscale, Certificat de evitare a dublei impuneri, reglarea fisei pe platitor, gestionarea dosarelor de somatii si executari, cu solutionarea lor, recuperare TVA,etc

11. Calcul impozite si taxe pe venituri nerezidenti, dividende, scutiri, etc.

”ANALIZA

1. Prelucrarea datelor primare puse la dispozitie de catre clienti in vederea calcularii indicatorilor economici

2. Interpretarea indicatorilor si indicilor economico-financiari cu depistarea punctelor slabe si a punctelor forte ale activitatii clientului

3. Stabilirea setului de masuri care se impun in vederea optimizarii activitatii

ASISTENTA CONTROL FISCAL

1. Pregatirea actelor in vederea prezentarii in fata organelor de control

2. Deplasarea la sediul clientului sau al organului de control, in cazul in care controlul se desfasoara la sediul unuia sau altuia

3. Reprezentarea interesului clientului cu justificarea actiunilor si calculului impozitelor si taxelor datorate la bugetul de stat

”INFIINTARI

1. Intocmirea/depunerea documentatiei pentru infiintarea societati comerciale, PFA, PFI, CMI la ONRC

2. Schimbare sediu, puncte de lucru si urmarire transfer dosar fiscal de la o Administratie Financiara la alta

3. Inregistrare/radiere puncte de lucru

4. Prelungire mandat administrator, valabilitate sediu expirat

5. Modificari acte constitutive

6. Cesiune parti sociale